MKB Zekerheid

MKB Zekerheid is een programma waarbij u in vier maanden tijd werkt naar een Plan B voor uw organisatie. In acht duidelijke stappen. Haalbaar voor iedere organisatie. U wordt van begin tot eind door een specialist begeleid. Uw inbreng bestaat uit de bedrijfsspecifieke inhoud, die kent u alleen, en regelmatig voortgangsoverleg. Samen gaan we door alle stappen heen, waarbij het top management vooral betrokken is bij de stappen 1,2 en 6. Hier wordt de basis gelegd voor een zo optimale mogelijke voorbereiding op het (on)verwachte, uw Plan B.


U eindigt met alle benodigde kennis en vaardigheden om zelfstandig voort te gaan.

Wat kunt u verwachten?

In het pakket MKB Zekerheid zijn inbegrepen:

Over het algemeen betreft dit minimaal twee mensen die van de hoed en de rand dienen te weten. Alle onderdelen van het programma worden behandeld en de kennis die benodigd is om MKB Zekerheid zelfstandig te onderhouden én te verbeteren wordt overgedragen.

Elke stap van MKB Zekerheid wordt uitgelegd, de uit te voeren werkzaamheden worden besproken en de medewerkers die een bijdrage gaan leveren worden ondersteund om te zorgen voor de beste resultaten. Liefst vanzelfsprekend samen bij u op locatie, maar zolang dat niet mogelijk is doen we dit middels Microsoft Teams sessies.

Tijdens de uitvoering van de acht stappen van MKB Zekerheid worden materialen gebruikt die slechts aan uw bedrijfsspecifieke omstandigheden moeten worden aangepast. Dit betreft voornamelijk Microsoft Word en Excel files.

Na vier maanden staat MKB Zekerheid en bent u optimaal voorbereid op het (on)verwachte.

De volgende stap...

U wilt aan de slag met MKB Zekerheid en vraagt zich af hoe dit in z’n werk gaat?

Geef op het contactformulier bij voorkeur een datum en tijdstip aan wat u het beste uitkomt en er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor een gratis en volledig vrijblijvend online adviesgesprek.