MKB Zekerheid +

MKB Zekerheid + is een programma waarbij u in zes maanden tijd werkt naar een Plan B voor uw organisatie conform de ISO 22301 norm (NEN-EN-ISO 22301:2019 (nl) Veiligheid en veerkracht – Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit (BCMS)).

In acht duidelijke stappen. Haalbaar voor iedere organisatie. U wordt van begin tot eind door een specialist begeleid. Uw inbreng bestaat uit de bedrijfsspecifieke inhoud, die kent u alleen, en regelmatig voortgangsoverleg. Samen gaan we door alle stappen heen, waarbij het top management vooral betrokken is bij de stappen 1,2 en 6. Hier wordt de basis gelegd voor een zo optimale mogelijke voorbereiding op het (on)verwachte, uw Plan B.

U eindigt met alle benodigde kennis en vaardigheden om zelfstandig voort te gaan conform de ISO 22301 norm.

Wat kunt u verwachten?

In het pakket MKB Zekerheid + zijn inbegrepen:

Over het algemeen betreft dit minimaal drie mensen die van de hoed en de rand dienen te weten. Alle onderdelen van het programma, inclusief de onderdelen van de ISO 22301 norm, worden behandeld en de kennis die benodigd is om MKB Zekerheid + zelfstandig te onderhouden én te verbeteren wordt overgedragen.

Elke stap van MKB Zekerheid + wordt uitgelegd, de uit te voeren werkzaamheden worden besproken en de medewerkers die een bijdrage gaan leveren worden ondersteund om te zorgen voor de beste resultaten en conform de ISO 22301 norm. Liefst vanzelfsprekend samen bij u op locatie, maar zolang dat niet mogelijk is doen we dit middels Microsoft Teams sessies.

Tijdens de uitvoering van de acht stappen van MKB Zekerheid + worden de ISO 22301 norm materialen gebruikt die slechts aan uw bedrijfsspecifieke omstandigheden behoeven te worden aangepast. Dit betreft voornamelijk Microsoft Word en Excel files.

U heeft de extra Cloud optie om eenvoudig uw bedrijfsproces te structureren en visualiseren. Aan de kapstok van het bedrijfsproces wordt uw Plan B opgebouwd en wordt alle ISO 22301 documentatie opgenomen in uw Business Management System. Deze extra optie wordt u geheel vrijblijvend aangeboden. De ISO 22301 standaard is al ingevoerd in het systeem en staat klaar voor gebruik.

Na zes maanden staat MKB Zekerheid + en bent u optimaal voorbereid op het (on)verwachte, conform de ISO 22301 norm.

De volgende stap...

U wilt aan de slag met MKB Zekerheid + en vraagt zich af hoe dit in z’n werk gaat?

Geef op het contactformulier bij voorkeur een datum en tijdstip aan wat u het beste uitkomt en er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor een gratis en volledig vrijblijvend online adviesgesprek.